+31 (0)15-2141470

TARIEVEN 2020

Tarieven KDV ’t Knuffeltje per 1 januari 2020

Standaard € 8,17 / uur

Minimaal 10,5 uur – max 11,5 uur / 51 weken

Het uurtarief voor ons standaard contract is gelijk aan de maximaal te vergoeden uurprijs door de Belastingdienst. In het jaar 2020 bedraagt de maximale uurprijs € 8,17. Binnen de standaard contractvorm kunt u gebruik maken van 10,5 opvanguren per dag gedurende 51 weken per jaar, t.w. van 7:30 tot 18:00 uur.

Voldoen de standaard openingstijden net niet? Dan kunt u kiezen voor 11 opvanguren per dag. Er zijn hierbij twee varianten, t.w. van 7:00 uur tot 18:00 uur of van 7:30 uur tot 18:30 uur.

Heeft u behoefte aan langere openingstijd i.v.m. bijvoorbeeld reistijd naar uw werk en/of vroege dienst dan kunt u ervoor kiezen om tegen het standaardtarief 11,5 opvanguren per dag af te nemen dus van 7:00 uur tot 18:30 uur.

Gedeeltelijk flexibel (met een vast patroon) € 8,43 / uur

Binnen deze contractvorm is het mogelijk om minder dan 51 weken per jaar en/of minder dan 10,5 uur per dag af te nemen mits er een vast/wekelijks patroon in zit . Dit kan als u bijvoorbeeld onregelmatige diensten werkt. ’t Knuffeltje biedt bijvoorbeeld halve dag-opvang, opvang om de week of opvang op wisselende dagen. Voor de prijzen en eventuele toeslagen van onze overige diensten en pakketten kunt u contact met ons opnemen via info@knuffeltje.net

Incidenteel/extra opvang € 8,43 / uur

Het is altijd mogelijk om losse extra dagen in te kopen als u al een contract heeft met ’t Knuffeltje. Deze kunt u bij de leiding aanvragen of via info@knuffeltje.net. U hoort zo snel mogelijk van ons of er plek beschikbaar is op de gewenste dag.

Volledig flexibel € 9,43 / uur

De volledig flexibele constructie is de uitkomst voor ouders/verzorgers die geen vast rooster hebben en zelfs periodes geen opvang nodig hebben. Zou kunt u in een maand bijvoorbeeld 25 uur afnemen en in een andere maand 0 uur.

Toelichting op de tarieven:

’t Knuffeltje hanteert het werkelijke aantal dagen in de maand voor het doorberekenen van de opvanguren. Dit betekent dat u in de korte maanden of als uw dag minder vaak voorkomt in een maand minder betaalt.

’t Knuffeltje hanteert het werkelijke aantal dagen in de maand voor het doorberekenen van de opvanguren. Dit betekent dat u in de korte maanden of als uw dag minder vaak voorkomt in een maand minder betaalt.

Alle genoemde tarieven zijn inclusief luiers, Nutrilon babyvoeding en overige verzorgingsmiddelen, broodmaaltijden, eventuele warme maaltijden, vers fruit, zuivelproducten, tussendoortjes, uitstapjes, muziekles onder begeleiding van muziekdocente, kindobservaties en 10-minuten gesprekken, jaarlijkse thema ouderavonden en thematische kinderfeesten.

Voor de opzegging en mindering van dagen/opvanguren geldt een termijn van 1 maand. U kunt opzeggen per de 1e van de maand. Een opzegging ontvangen op bijvoorbeeld 13 februari  wordt beschouwd als opzegging per 1 april.

Tarieven BSO ’t Knuffeltje per 1 januari 2020

Standaard (51 weken) € 7,02 / uur

Deze contractvorm omvat opvang op vaste dagen. Dit geldt voor zowel schoolweken als vakantieweken. Binnen deze contractvorm heeft u gegarandeerd opvang op alle studiedagen, ook als deze niet op uw vaste dagen vallen. Tevens zijn verschillende vakantie activiteiten zoals bezoek aan musea, tentoonstellingen, Science Centre, Natuurparken, Binnenspeeltuin enz. inbegrepen.

Schoolweken pakket € 7,26 / uur

Deze contractvorm omvat opvang op vaste dagen exclusief alle schoolvakantieweken. Bij deze contractvorm heeft u geen recht op opvang op studie- en/of andere margedagen.

Incidenteel / Extra opvang € 7,28 / uur

Het is altijd mogelijk om losse dagen in te kopen als u al een contract heeft met ’t Knuffeltje. Deze kunt u bij de leiding aanvragen of via info@knuffeltje.net. U hoort zo snel mogelijk van ons of er een plekje beschikbaar is op de gewenste dag.

Vakantieopvang € 7,28 / uur

Deze contractvorm omvat opvang op de wenselijke dagen in de schoolvakantieweken, met uitzondering van de dagen waarop ’t Knuffeltje gesloten is. Deze contractvorm is niet geldig voor studiedagen.

Volledig flexibel € 9,65 / uur

De volledig flexibele constructie is de uitkomst voor ouders/verzorgers die geen vast rooster hebben en zelfs periodes geen opvang nodig hebben. Zou kunt u in een maand bijvoorbeeld 25 uur afnemen en in een andere maand 0 uur.

Toelichting op de tarieven:

’t Knuffeltje hanteert het werkelijke aantal dagen in de maand voor het doorberekenen van de opvanguren. Dit betekent dat u in de korte maanden of als uw vaste dag minder vaak voorkomt in een maand minder betaalt. De jaarprijs wordt gefactureerd in 12 gelijke maandelijkse termijnen.

Alle genoemde tarieven zijn inclusief broodmaaltijden, eventuele warme maaltijden, vers fruit, zuivelproducten, tussendoortjes, vakantie uitstapjes indien van toepassing, jaarlijkse thema ouderavonden en thematische kinderfeesten.

Voor de opzegging en/of mindering van dagen/opvanguren geldt een termijn van 1 maand. Opgezegd kan worden per de 1e van de maand.

Handig om te weten

Kinderopvangtoeslag

Vanaf 1 januari 2020 ontvangen werkende ouders voor elk kind een hogere kinderopvangtoeslag dan in 2019. De hoogte van de stijging is afhankelijk van het gezamenlijk inkomen van een gezin.

De Wet Kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt voor de financiering is dat kinderopvang een zaak is van ouders en overheid. Ouders die werken of studeren en dit combineren met de zorg voor kinderen, krijgen kinderopvangtoeslag van de overheid. Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen, het aantal uur dat werkt en het aantal kinderen waarvoor u opvang heeft. Bij de belastingdienst kunt u meer informatie vinden over kinderopvangtoeslag:

– Link naar Rekentool (https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/)
– Link naar Kinderopvangtoeslag (https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/)

Wat kost kinderopvang bij kinderdagverblijf of BSO ’t Knuffeltje?

Met deze link: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen kunt u gemakkelijk en snel een proefberekening maken om een indicatie te krijgen van de nettokosten van de kinderopvang bij ’t Knuffeltje.

Maximaal te vergoeden uurtarieven

Het maximum uurtarief voor de dagopvang waarop de toeslagpercentages gelden is  € 8,17.
Het maximum uurtarief voor de buitenschoolse opvang waarop de toeslagpercentages gelden is  € 7,02.

Toeslagpercentages en inkomensklassen

Een andere reden waarom de kinderopvangtoeslag hoger wordt is de stijging van de kinderopvangtoeslag percentages. De vaste voet (het percentage dat ouders altijd aan kinderopvangtoeslag krijgen) stijgt van 23,8% naar 33,3%. Daarnaast worden de inkomensklassen in de kinderopvangtoeslagtabel verhoogd.

Eenvoudig uw netto kosten berekenen

Het concrete netto voordeel, voor u als ouder, is o.a. afhankelijk van het gezamenlijk inkomen van uw gezin en het aantal uren kinderopvang dat u afneemt. U kunt uw netto kosten eenvoudig uitrekenen met behulp van proefberekening van de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen.

Wanneer heeft u recht op kinderopvangtoeslag in 2020?

  • De opvang van uw kind of kinderen vindt plaats bij een geregistreerd kinderverblijf of geregistreerde gastouder.
  • Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang. Daaronder vallen de geregistreerde dagopvang en de buitenschoolse opvang.
  • Per kind is maximaal 230 uur per maand aan kinderopvangtoeslag toegestaan.
  • Uw recht op kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het aantal uren dat u en uw partner werken en uw gezamenlijk inkomen. Ook als u studeert, een traject volgt om aan het werk te komen of een verplichte inburgeringscursus volgt, heeft u recht op kinderopvangtoeslag.

6 maanden recht op toeslag bij ontslag

  • Ouders die werkloos raken, verliezen niet meteen hun recht op kinderopvangtoeslag. Ook in 2019 behouden ouders die hun baan kwijt zijn, nog 6 maanden hun recht op kinderopvangtoeslag. Hierdoor hebben ouders de tijd om te solliciteren en hebben hun kinderen het voordeel van de continuïteit van de opvang.

Hulp bij het aanvragen kinderopvangtoeslag

  • Wist u dat ’t Knuffeltje u graag hulp biedt bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Bel of e-mail ons gerust voor een afspraak. info@knuffeltje.net

Voorwaarden

  • Met ouders maakt ’t Knuffeltje graag afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden en het Huishoudelijk Reglement voor afzonderlijk het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang.