Pedagogisch medewerker

Ik vind het erg leuk om met baby’s te werken. Zij zijn op deze leeftijd vrij afhankelijk van ons maar ze genieten ervan als we samen spelen, knuffelen en goed voor ze zorgen. In de andere groepen is het weer erg leuk om te zien hoe de kinderen steeds een beetje groter worden.