Ons motto is ‘Lerend spelen’

Kinderdagverblijf en BSO ’t Knuffeltje heeft een uitgesproken pedagogische visie op opvoeding van kinderen. Deze visie is verwoord is in het pedagogisch beleid van ’t Knuffeltje. De inspiratie hiervoor vloeit voort uit gedachtegoed van een aantal belangrijke pedagogen en ontwikkelingspsychologen.

De nadruk ligt op spelend leren. We bieden een veilige, stabiele en vertrouwde plek, waar elk kind zichzelf kan zijn en waar ook persoonlijke aandacht is voor elk kind. Dit combineren we met activiteiten die de fantasie en verbeeldingskracht van kinderen stimuleren. Bijvoorbeeld naar buiten gaan, bewegen of samen muziek maken. Persoonlijke aandacht en inspiratie wisselen elkaar op een natuurlijke manier af. Zo vergroten de kinderen hun vaardigheden en leren ze spelenderwijs, van en met elkaar. Door de peutergym, buitenspelen, de thema’s en de muziekles versterken wij dit concept. Het pedagogisch beleidsplan voor de KDV is hier te vinden Pedaplan KDV Knuffeltje April 2019. Daarnaast is er ook een pedagogisch beleidsplan voor de BSO (PedaPlan BSO Knuffeltje Jan 2019),

Emotionele veiligheid (Marianne Riksen-Walraven)

Als allerbelangrijkste zien wij het bieden van emotionele veiligheid aan alle kinderen. Al vanaf de babygroep zorgen onze ervaren leidsters ervoor dat het kindje zich welkom en vertrouwd voelt op ’t Knuffeltje. Dit doen wij door warme, liefdevolle en ondersteunende begeleiding met alle aandacht voor signalen van het kindje. Zo voelen kinderen zich bij ons begrepen, geaccepteerd en veilig. Daarnaast spant het team van ’t Knuffeltje zich in om persoonlijke en sociale ontwikkeling van het kind te waarborgen en het kind kennis te laten maken me normen en waarden.

Ieder kind is uniek en wij respecteren dat: (Janusz Korczak)

Wij begrijpen dat het in de opvoeding erom gaat dat je het samen doet. Kinderen zijn verschillend en ontwikkelen zich in hun eigen tempo. Op ’t Knuffeltje scheppen wij klimaat waarin kinderen de ruimte krijgen om zichzelf te zijn. Wij zien kinderen vanaf dag één als partners. Dat vraagt om geloof en vertrouwen in kinderen en een open oog, oor en hart voor wat hen bezighoudt.

Respect en liefde voor baby’s (Emmi Pickler)

Vanuit deze mooie gedachte van Emmi Pickler heeft ’t Knuffeltje een aparte groep voor de baby’s ingericht waar de allerkleinsten in rust en geborgenheid van eigen groep alle aandacht krijgen die zij nodig hebben. Door met baby’s op een liefdevolle en respectvolle manier contact te maken tijdens de verzorging, krijgen zij de aandacht die nodig is om geestelijk en lichamelijk gezond op te kunnen groeien.

Leren en ontwikkelen (Lev Vygotsky)

Spelend leren! Het motto van kinderdagverblijf  ’t Knuffeltje. Kinderen zijn vanuit zichzelf gemotiveerd om nieuwe dingen te leren. Pedagogisch medewerkers op ’t Knuffeltje zoeken continu naar wat kinderen motiveert en begeleiden hen in hun drang om zich te ontwikkelen. Hoe doen wij dit? Wij prikkelen het kind met de juiste vragen en uitleg om het te verleiden iets nieuws te leren. Wij geloven er in dat het kind heel veel zelf kan bereiken maar wij zijn ervan overtuigd dat met onze hulp en ondersteuning bereikt het meer.

Open deuren op vastgezette tijden (Regio Emila)

“Samenspel met andere kinderen is belangrijk. In contact met elkaar leren ze over zichzelf en over anderen.” Deze inspirerende gedachte vanuit de visie van Regio Emilia hebben wij op ’t Knuffeltje vorm gegeven door open deuren beleid op vastgezette tijden. Zo kunnen de kinderen in de ochtend, tussen de middag en aan het einde van de dag ook andere kinderen en pedagogisch medewerkers ontmoeten.