Protocol kinderopvang m.b.t. Corona maatregelen bij ’t Knuffeltje per 11-5-2020

Kinderdagopvang
1AlgemeenVanaf 11 mei mogen kinderen van 0-4 jaar naar de dagopvang1

1. Klachtenvrije kinderen mogen naar de opvang

2. Reiniging met normale reinigingsmiddelen2

3. Handen wassen met water en zeep

4. Ouders komen niet naar de grote hal

5. Personeel houd afstand van 1,5 m van elkaar en de ouders

2Brengmomenten
 • De brengmomenten houden we zo kort mogelijk.
 • Laat kinderen door één volwassene brengen.
 • Houd afstand van 1,5 meter tussen pm’er, volwassenen/ouders.
 • Wij brengen zwarte lijnen op de tegels bij de hoofdingang waarachter de ouders kunnen wachten.
 • Ouders maken gebruik van de buitenbel (links aan de buitengevel) i.p.v. het bellenbord in het halletje.
 • Tot 7:45 uur worden de kinderen van alle groepen via de hoofdingang gebracht.
 • Vanaf 7:45 uur worden de kinderen van de Baloe via de tuindeur naar de Baloe groep overgedragen.
 • De overdracht van het kind van ouder naar pm’er kan plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter afstand  als volgt:

a)      ouders dienen hun kind over te dragen via de hoofdingang (in het halletje).

b)      kinderen die in een Maxi-Cosi of kinderwagen zitten. kunnen blijven zitten en de leidster neemt ze mee.

c)      kinderen die zelf kunnen lopen, lopen uiteraard zelf naar binnen.

d)      kinderen die niet kunnen lopen en niet in een Maxi-Cosi of kinderwagen zitten kunnen in een triptrap stoel, wipstoeltje of op een speelkleed (die kdv heeft) gezet worden en afstand te nemen zodat de pm’er het kind kan oppakken.

e)      De emotionele veiligheid dient bovenal te worden gewaarborgd.

 • Om 1,5 meter afstand te bewaren tussen pm’ers worden de groepen zo opgesteld dat 1 pm’er per groep werkzaam is.

De verdeling van de groepen kan, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, zo zijn:

Boris (3-4 kinderen)

Winnie (5-6-7 kinderen)

Baloe (7-8 kinderen)

Bolke (7-8 kinderen) wordt geopend.

3Haalmomenten
 • Het ophalen gebeurt met het zelfde principe als het brengen.
 • Boris en Winnie kinderen worden via de hoofdingang (in het halletje) opgehaald.
 • Kinderen die niet kunnen zitten worden in de eigen kinderwagen gelegd en in het halletje geplaatst waar de ouders ze meenemen.
 • Kinderen die kunnen zitten worden in een triptrap stoel in het halletje gezet incl. eventuele wagen/Maxi-Cosi waar de ouders de kinderen verder zelf gespen en aankleden (jas aan doen).
 • Baloe en de NSO kinderen worden via de tuin opgehaald (om de ophaaltijd te versnellen).
4Binnen de opvang
 • Het contact tussen kinderen van verschillende groepen wordt zo veel mogelijk beperkt.
 • Tijdens de opvang tussen personeel en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter afstand in acht te nemen1 .
 • De handhygiëne bij de kinderen en pm’ers wordt gewaarborgd volgens (bestaande)strikte hygiëne richtlijnen van het RIVM3 .
 • Wij gaan hoest- en niesdiscipline kinderen aanleren4.
 • Wij zullen alert zijn op ziektesymptomen. Zodra er sprake van is wordt de ouder direct gebeld.
 • Het ventileren van de ruimtes zal regelmatig gedaan worden zoals geëist van de GGD.
5Informatie over een kind (overdracht)
 • Kan via:

a)      het schriftje (die u zelf brengt).

b)      de WhatsApp (telefoon van Danuta 06-14570122).

c)      telefonisch (Kdv tel. 0152141470).

Wilt u graag de overdracht toch meekrijgen geef dan uw voorkeur aan via de e-mail: info@knuffeltje.net

 

Buitenschoolse opvang
1AlgemeenVanaf 11 mei mogen kinderen van 4-12 jaar waarvan de ouders een contract hebben naar de buitenschoolse opvang op de dagen dat zij naar school gaan. De noodopvang blijft bestaan1 .

1. Klachtenvrije kinderen mogen naar de buitenschoolse opvang

2. Reiniging met normale reinigingsmiddelen2

3. Handen wassen met water en zeep

4. Ouders komen niet naar de grote hal

5. Personeel houd afstand van 1,5 m van elkaar, de kinderen en de ouders.

2Brengmomenten
 • De brengmomenten houden we zo kort mogelijk.
 • Laat kinderen door één volwassene brengen.
 • Houd afstand van 1,5 meter tussen pm’er, volwassenen/ouders.
 • Wij brengen zwarte lijnen op de tegels bij de hoofdingang waarachter de ouders kunnen wachten.
 • Ouders maken gebruik van de buitenbel (links aan de buitengevel) i.p.v. het bellenbord in het halletje.
 • Tot 7:45 uur worden de kinderen van alle groepen via de hoofdingang gebracht.
 • Vanaf 7:45 uur worden de NSO kinderen via de tuindeur naar de Baloe groep overgedragen.
 • De overdracht van het kind van ouder naar pm’er kan plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter afstand  als volgt:

a)      ouders dienen hun kind over te dragen via de hoofdingang (in het halletje) of via de tuindeur vanaf 7:45 uur.

b)      kinderen lopen zelf naar binnen.

3Haalmomenten
 • De haalmomenten houden we zo kort mogelijk.
 • De NSO kinderen worden via de tuin opgehaald vanaf 17:30 uur.
 • Mochten ouders eerder zijn, dan melden zij zich bij de Baloe groep via de tuin. U wordt niet naar binnen gelaten.
4Binnen de opvang
 • Het contact tussen kinderen van verschillende groepen wordt zo veel mogelijk beperkt.
 • Tussen (pedagogisch) medewerkers en kinderen vanaf 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • De handhygiëne bij de kinderen en pm’ers wordt gewaarborgd volgens (bestaande)strikte hygiëne richtlijnen van het RIVM3 .
 • Wij gaan hoest- en niesdiscipline kinderen aanleren4.
 • Wij zullen alert zijn op ziektesymptomen. Zodra er sprake van is wordt de ouder direct gebeld.
 • Het ventileren van de ruimte zal regelmatig gedaan worden zoals geëist van de GGD.
5Informatie over een kind (overdracht)
 • Kan via:

a)      het schriftje (die u zelf brengt).

b)      de WhatsApp (telefoon van Danuta 06-14570122).

c)      telefonisch (Kdv tel. 0152141470).

Wilt u graag de overdracht toch meekrijgen geef dan uw voorkeur aan via de e-mail: info@knuffeltje.net

Bronnen:

1https://assets.kinderopvang.nl/p/393216/files/Protocol%20Kinderopvang.pdf

2https://mcusercontent.com/d6391dcfcb9a9353ffcfcea22/files/479ec15e-e5c1-4ad7-ba8f-d80e4303e2ff/GGD_bijlage_hygiene_maatregelen_voor_nieuwsbericht_kinderopvang_def.pdf?utm_source=KDV+7-5-2020&utm_campaign=9093ae7e47-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_06_12_47_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b472960627-9093ae7e47-308964940

3https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso

4https://www.gezondekinderopvang.nl/themas-0-4-jaar/hygiene