KWALITEIT beschouwen wij als vanzelfsprekendheid

Dat kwaliteit bij ’t Knuffeltje hoog in het vaandel staat blijkt uit alle aspecten van onze werkwijze. Op nummer 1 staat voor ons het voorzien in alle behoeften van het kind. Veiligheid en geborgenheid zien wij als de basis om vervolgens je kind naar een hoger niveau in zijn of haar ontwikkeling te brengen. We helpen je kindje ontdekken, samen spelen, zelfstandig worden en zijn talenten ontwikkelen. Met respect en waardering voor ieder kind streven wij ernaar dat je kind een positief zelfbeeld ontwikkelt, waarmee een goede basis wordt gelegd voor de overgang naar de basisschool. Ook met ouders hebben wij duidelijke afspraken vastgelegd hoe wij graag omgaan met bijvoorbeeld voeding, hygiëne, veiligheid, ziekte of medicijnen toedienen.  

Hoe waarborgt
’t-Knuffeltje hoge kwaliteit van de opvang?:

Zeer hoge standaard

– Pedagogisch beleid
– Hoog opgeleid team
– Gezonde voeding
– Aparte baby- en peutergroepen
– Muziekles van erkende muziekdocente
– Peutergym en buitenspelen
– Eigen grote speelplaats
– Pedgogische projecten en activiteiten
– Flexibele contracten en opvang op maat

Wet kinderopvang en wettelijke eisen

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang ’t Knuffeltje voldoet aan alle wettelijke eisen voor kinderopvang. Hoe de wettelijke kader rondom kinderopvang geformuleerd is kunt u lezen in de volgende drie regelingen:

  1. De Wet kinderopvang: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang
  2. Het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen: http://wetten.overheid.nl/BWBR0031621/2014-03-12
  3. De regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen: http://wetten.overheid.nl/BWBR0031613/2014-01-01
  4. Registratie landelijk register kinderopvang registratie landelijk register kinderopvang

Controle op kwaliteit: Inspectie door GGD

In opdracht van de gemeente controleert de GGD minimaal 1 keer per jaar de kwaliteit van de opvang op zowel kinderdagverblijf als de BSO ’t Knuffeltje. De bevindingen beschrijft de GGD in de inspectierapporten. De inspectierapporten worden altijd besproken met de Oudercommissie van ’t Knuffeltje en worden gepubliceerd op de website.  

GGD Rapport KDV ’t Knuffeltje 2020

GGD Rapport BSO ’t Knuffeltje 2020

GGD Rapport KDV ’t Knuffeltje 2021

GGD Rapport BSO ’t Knuffeltje 2021

GGD Rapport KDV ’t Knuffeltje 2022

GGD Rapport BSO ’t Knuffeltje 2022

GGD Rapport KDV ’t Knuffeltje 2023

GGD Rapport BSO ’t Knuffeltje 2023

Meldcode

Het team van ’t Knuffeltje is intern opgeleid om alert te zijn op signalen van kindermishandeling. Wij werken volgens de meldcode die helpt om goede stappen te nemen bij het vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Snel reageren zien wij als onze verantwoordelijkheid.

Oudercommissie

Kinderdagverblijf en BSO t Knuffeltje heeft een oudercommissie, waarmee het adviesrecht namens de ouders is geregeld. De oudercommissie adviseert over bijvoorbeeld activiteiten het beleid van ’t Knuffeltje. Heeft u interesse om lid te worden van onze oudercommissie dan kunt u dat aangeven bij de directie.

Klachtenprocedure

Wij streven naar de hoge kwaliteit van kinderopvang en daarmee hopen wij dat uw kind en u meer dan tevreden zijn met onze opvang. Wij zien uw suggesties, feedback en zelfs klachten als een kans om nog betere opvang te realiseren. Mocht u toch ergens ontevreden over zijn of een klacht hebben dan kunt u gebruik maken van onze interne klachtenprocedure. Wij nemen doen ons uiterste best om een passende oplossing te vinden. Mocht u onverhoopt toch ontevreden zijn over de interne klachtenafhandeling dan kunt u terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang. Zij kunnen u doorverwijzen naar de Geschillencommissie Kinderopvang wanneer dat nodig is.

Mocht er een meningsverschil ontstaan tussen de oudercommissie en ’t Knuffeltje dan kan de OC gebruik maken van de interne klachtenprocedure of contact opnemen met de Geschillencommissie Kinderopvang via het Klachtenloket Kinderopvang.

LINKS:

  1. de Geschillencommissie Kinderopvang: https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/   
  2. het Klachtenloket Kinderopvang https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/