Gezonde voedingsaanbod

Gezonde voeding is erg belangrijk voor kinderen in alle leeftijden. Daarom heeft kinderdagverblijf en BSO ’t Knuffeltje een uitgebreid voedingsbeleid beschreven om zo positief bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen.  Dit voedingsbeleid is gebaseerd op de richtlijnen van Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Zo houden wij rekening met de voedzaamheid en diversiteit van onze producten en hoeveelheid suiker, zout en verzadigde vetten.

Allergieën en individuele afspraken
Wij houden rekening met allergieën. Er is ook ruimte om individuele afspraken te maken wanneer het noodzakelijk is om af te wijken van het voedingsbeleid, bijvoorbeeld bij een dieet of een bepaalde geloofsovertuiging.

Vaste eetmomenten en rituelen
Wij hanteren vaste eettijden. Dit zorgt voor een herkenbaar ritme en dat levert de kinderen rust op. Samen aan tafel gaan, zowel tussen de middag als bij tussendoor momenten is gezellig en het zorgt voor duidelijke eetmomenten. Het is belangrijk dat het eetmoment in een fijne sfeer kan verlopen.  Onze pedagogisch medewerkers geven het goede voorbeeld aan tafel. Zij eten samen met de kinderen, ze begeleiden bij de maaltijd en hebben een voorbeeldfunctie.
Wij leren de kinderen ook aan dat eten gepaard gaat met rituelen. Zo worden er altijd handen gewassen voor het eten, kinderen dekken samen de tafel en ruimen weer af. Wij geven elkaar spulletjes aan en zeggen ‘dank je wel’. Eet smakelijk of zoals wij zingen, smakelijk eten, smakelijk eten.

Foto's van onze maaltijden

Traktaties en feestje
Een verjaardag betekent feest en bij zo’n verjaardag komt vaak een traktatie kijken. Er kan zowel een niet-eetbare traktatie als een eetbare traktatie aangeboden worden. Wij vinden het belangrijk dat de eetbare traktaties zo gezond mogelijk zijn. We vragen ouders dan ook om traktaties zo klein mogelijk te houden en niet te calorierijk te maken.
Alle traktaties worden in principe mee naar huis gegeven zodat de ouders/verzorgers zelf kunnen beslissen of zij dit aan het kind willen aanbieden.
Bij speciale gelegenheden bieden wij zeer incidenteel bijvoorbeeld een koekje, kruidnootje of klein beetje popcorn aan. Wij proberen de hoeveelheid suiker, zout en verzadigd vet die kinderen dan binnenkrijgen voor zover mogelijk te beperken.
Ouders kunnen de richtlijnen trakteren van het Voedingscentrum raadplegen. Voor traktatie-ideeën adviseren wij de traktaties op de  website www.voedingscentrum.nl/trakteren, het boek ‘Feest! 46 traktaties voor school of thuis van het Voedingscentrum en de traktaties met fruit en/of groente van de website http://www.gezondtrakteren.nl.

Alle traktaties worden in principe mee naar huis gegeven zodat de ouders/verzorgers zelf kunnen beslissen of zij dit aan het kind willen aanbieden.
Bij speciale gelegenheden bieden wij zeer incidenteel bijvoorbeeld een koekje, kruidnootje of klein beetje popcorn aan.